Groot deel ICT’ers in zorg stapt over op gebruikte apparatuur

Refurbished definitief doorgedrongen tot diverse sectoren

Leiden, 26 oktober 2017 – De zorg wil voor zijn ICT-oplossingen voor een groot deel overschakelen op gebruikte apparatuur. De overstap op deze zogenaamde ‘refurbished’ apparatuur wordt vooral ingegeven door de positieve impact op het milieu, geldbesparing en door het besef dat gebruikte apparaten niet onderdoen voor nieuwe.

Dat blijkt uit een landelijk onderzoek uitgevoerd onder ruim achthonderd ICT-specialisten werkzaam in de zorg, het onderwijs, het bedrijfsleven en bij de overheid. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Infotheek Group, Europees marktleider op het gebied van gebruikte hardware.

Van de ondervraagden in de zorg is gemiddeld 54 procent van plan de komende drie jaar refurbished ICT-apparatuur aan te schaffen. Ter vergelijking: bij bedrijven die tussen de 50 en 499 werknemers hebben is het percentage met 67 procent het hoogst. Bij de overheid (49 procent) is het merendeel van plan grotendeels over te stappen op gebruikte apparaten. De smartphone is bij de meeste ondervraagden in de zorg het populairste apparaat om refurbished aan te schaffen, gevolgd door laptops en pc’s.

Circulaire ICT
Hoewel bijna iedereen bekend is met refurbished apparatuur heeft men minder vaak gehoord van de term circulaire ICT, waar gebruikte hardware onder valt. 35 procent van de ondervraagden in de zorg kent de term en 19 procent weet precies wat het inhoudt. In het bedrijfsleven (50 tot 499 medewerkers) ligt dit aantal veel hoger en is 75 procent bekend met circulaire ICT.

Omdat het bedrijfsleven bekender is met refurbished apparatuur en circulaire ICT ligt hier de bereidheid om refurbished producten aan te schaffen hoger (49 procent) dan in de sectoren zorg, onderwijs en overheid (39 procent). Wanneer gevraagd wordt naar de belangrijkste voordelen van circulaire ICT, wordt milieubesparing het meest genoemd: 54 procent ziet dat als belangrijkste voordeel. Kostenbesparing volgt met 35 procent op relatief grote afstand.

“Het goed om te zien dat het bewustzijn rondom duurzame IT-oplossingen groeit, maar er is ook zeker nog een lange weg te gaan in de transitie naar een circulaire economie”, aldus Jordy Kool, CEO Infotheek Group. “We zetten fors in op levensduurverlenging van producten, bijvoorbeeld door IT-opkoop en refurbishment. Echter spelen ‘IT-deelconcepten’ minstens zo’n belangrijke rol, want ook door IT-verhuur, leaseconstructies en as-a-service concepten kunnen we de schade aan het milieu beperken en lokale werkgelegenheid een boost geven.”

Het moment waarop pc’s, laptops en/of tablets worden vervangen verschilt per sector. Een deel (17 procent) geeft aan dat het dit jaar zal zijn. Anderen geven aan in 2018 apparatuur te gaan aanschaffen (26 procent). Gemiddeld genomen worden 28 procent van de computers continu en niet op een bepaald moment vervangen.